Oprava varhan

 

Vážení spoluobčané,
Rádi bychom Vás informovali o probíhající generální opravě varhan v našem farním kostele sv. Matouše.
Varhany z r. 1889 jsou dílem varhanářského mistra Karla Boromejského Antonína Neussera z Nového Jičína. Podle odborného posudku se jedná o jedno z jeho nejlepších děl, které by případně mohlo být zařazeno mezi naše kulturní památky. Po více než stoletém provozu s pouze občasným servisem je nástroj značně opotřebovaný jak funkčně, tak i vzhledově. Dřevěné části jsou silně napadeny červotočem.
Proto se naše postřelmovská farnost po několika letech sbírek pustila v loňském roce do generální rekonstrukce varhan. Dílo je velmi finančně náročné a vyžaduje i úpravu kúru. Proto nabízíme nejen farníkům, ale všem občanům Postřelmova možnost „adopce píšťal“ pro obnovené varhany.
Dárci (jednotlivci, rodiny, skupiny, organizace a firmy) po zaplacení obdrží pamětní list a potvrzení o daru pro odpočet daně. Všichni dárci budou uvedeni na webových stránkách farnosti a po rekonstrukci varhan na pamětní desce na kúru kostela.
Předpokládaný termín ukončení rekonstrukce je v září tohoto roku a týden po postřelmovských hodech by měly být obnovené varhany slavnostně požehnány, aby sloužily nejméně dalších sto let nejen k liturgickým obřadům, ale i dalším kulturním účelům.
Děkujeme Vám všem, kteří se rozhodnete podpořit tento záměr. Věříme, že největší odměnou nám bude pocit hrdosti, že naším přičiněním se v naší obci obnoví dědictví po našich předcích.
 
Kontakty:
Mgr. Vladimír Jahn, farář, tel. 732 430 578
RNDr. Dagmar Jílková (za ekonomickou radu farnosti) tel. 737 33 88 40
Mgr. Robert Poisl (varhaník)  tel. 732 242 211

_________________________________________________________________________________

Seznam píšťal k adopci (již adoptované píšťaly jsou vyznačeny šedou barvou v tabulce)

_____________________________________________________________________________________________________

Seznam dárců:

 

TOPlist