Akce‚ které proběhly

Farní drakiáda

Konala se v neděli 13. 9. 2015. Sraz účastníků byl jako obvykle u fary a šlo se opět za kotelnu na Závořické ulici.
Čtrnáct pouštěčů draků uvítalo pro postřelmovskou drakiádu netypické počasí: sluníčko, sem tam mráček a vítr. Tentokrát si nikdo nemohl stěžovat na nepřízeň povětrnostních podmínek. A to ráno nefoukal ani větříček!
Lucka Bibrlová měla největší klubko na pouštění, její drak tedy letěl nejvýš a nejdál. Jeho spanilý let ukončil až v samém závěru drakiády pád až někam ke hřbitovu. Drak byl nalezen a půjde opravit. Robert Poisl předvedl létající letadlo a ostatní účastníci různorodé ptactvo a zvířenu.
Také nám letos uletěli dva draci, ale vždy se podařilo „utečence“ navléct jiným drakem, stáhnout dolů a předat do rukou majitele.
Na závěr jsme se vyfotili, rozdaly se odměny a šlo se domů. Akce plná dobrodružství se podařila a již se těšíme za rok na další.


 

                                                                                                                              Standa Grau

 

VOR v Písařově 19. - 22. 7. 2015


„VOR“ je zkratka pro Výjimečný Ohromně Riskantní týden s Bohem. Byl vymyšlen a naplánován, jako zbrusu nový křesťanský letní tábor pro děti ve věku od 6 do 15 let. Nyní bychom vám ten letošní chtěli trochu představit: Letošní ročník VORu se udál podruhé a to na faře v Písařově. VOR se nesmírně vydařil a to nám dokazují i četné pozitivní ohlasy ze všech stran. A to nás podpořilo a dodalo nám to chuť jít do toho příští rok zase naplno! Letošní VOR byl ovšem docela náročný na přípravu a celkovou organizaci, ale díky našemu schopnému týmu dvanácti vedoucích se všechno v pohodě zvládlo. Letos byl program na téma PRINC EGYPTSKÝ. Čekal nás zkrácený týden, ve kterém jsme společně s Mojžíšem a Áronem dostali od Hospodina za úkol vyvést Izraelský lid z Egyptského otroctví. Faraon samozřejmě nechtěl, a tak jsme se potýkali s 10 Egyptskými ranami a i jinými problémy, které nám Egypťané neustále způsobovali. Nakonec ale nastal velký den, ve kterém Hospodin ukázal svoji moc při průchodu Rákosovým mořem. A pak už se všichni vydali na cestu do zaslíbené země.  Na VORu byl zařazen i duchovní program ve formě modliteb, témátek, adorace a také mší svatých, které nám přijel osobně zajistit otec Vladimír Jahn, za což ještě jednou děkujeme! Velké díky patří také Pepovi Grauovi za to, že se postaral o stravu. A hlavním vedoucím Vlaďce Grauové a Standovi Grauovi za technické zázemí a celkovou organizaci akce. Na závěr bychom dodali, že pokud výše zmíněné lahodí Vašemu sluchu a při tom chcete zažít něco neobvyklého, tak potom je nejvyšší čas již oprášit a nachystat námořnickou košili. Protože rok uteče jako voda a VOR zvedne kotvy za dalším dobrodružstvím s nejbližším přílivem dříve, než byste to čekali. Na fotky a videa se můžete podívat na farním webu: http://www.farnost-postrelmov.wbs.cz/Pro-mlade.html No a nám nezbývá, než říci jediné: NA POTÁBORKU NEBO ZASE ZA ROK…    

 

                                                                             
                                                                                                                              Ondra

 

VELEHRAD 2015

O víkendu 4. – 5. července se postřelmovská mládež již počtvrté zúčastnila akce Dny lidí dobré vůle na Velehradě. Sešli jsme se v sobotu odpoledne na nádraží a společně jsme odjeli do Starého Města u Uherského Hradiště. Odtud jsme se vydali pěší stezkou na Velehrad. Po cestě jsme potkávali nejen plno mladých či starších poutníků, ale také hojně volně rostoucích třešní, kterým jsme, jako každý rok, neodolali. Jeden odvážlivec z našich řad se díky horkému dni nebál osvěžit v místním rybníku :-). Ubytovali jsme se na zahradě sester sv. Cyrila a Metoděje a poté jsme se zúčastnili Večeru lidí dobré vůle vysílaný v přímém přenosu Českou televizí, který řada z vás jistě sledovala. Na řadu přišla také zábava v podobě kolotočů :-). Někteří z nás se zúčastnili večerní adorace a noční vigilie. V neděli nikdo z nás nechyběl na slavnostní mši svaté; po ní jsme už odcházeli na vlak směr Postřelmov plni duchovního obohacení. Věřím, že se všem akce líbila, a doufám, že se příští rok sejdeme ještě ve větším počtu.      
                                                                                                                                  

 

                                                                                                                           Lucka B.

 

VÍTÁNÍ PRÁZDNIN NA ZÁVĚREČNÉM SPOLČU


Škola skončila a s ní i školní rok a prázdniny už nám klepou na dveře. A tak jsme se museli také na dva měsíce rozloučit s postřelmovským spolčem. A proto jsme se všichni členové sešli naposledy v tomto školním roce v pondělí 29. června na faře v Postřelmově. Nejdříve ze všeho jsme začali odpoledne napínavými hrami, při kterých jsme se opravdu ze srdce zasmáli. Společně jsme zavzpomínali na akce, které jsme v rámci spolča tento rok zažili. A bylo toho opravdu hodně. Také jsme si promítli video o životě mládeže v děkanátu Zábřeh. Pak jsme se přesunuli na farskou zahradu, kde byl menší táboráček, něco málo z her, ale hlavně hodně srandy. Celou akcičku jsme zakončili slavnostní pondělní bohoslužbou. Uběhlo to jako voda a už jsme se loučili s přáním pěkných prázdnin, neboť se zanedlouho rozjedeme po dovolených a nejrůznějších táborech. Útěchou nám bylo, že za týden vyrazíme všichni společně na akci Velehradských Dnů lidí dobré vůle, ale o tom si povíme až příště...
                                                                                                             

                     
                                                                                                                        Ondra Bartoň

 

SVATODUŠNÍ TÁBORÁK


V neděli 24. Května na slavnost seslání Ducha Svatého se v Postřelmově na farní zahradě uskutečnil již tradiční Svatodušní táborák. Letos se organizace ujala opět postřelmovská mládež a úspěšně navázala na loňský rok. Při tomto nedělním klídku a kafíčku jste se mohli podívat očima dvou domácích hospodyněk na hvězdné pořady, mezi nimiž excelovaly snímky jako Tři oříšky pro Popelku, Piráti z Karibiku nebo jsme byli svědky nervy drásajícího závodu v rychlobruslení. Ale ani sportovní fanoušci nepřišli zkrátka, neboť prostřednictvím rádia si vyposlechli podrobný popis zápasu ledního hokeje a v komentářích se dozvěděli nejnovější ohlasy na letošní MS.
Touto cestou bychom také chtěli poděkovat všem, kdo darovali pohoštění, těm, kteří se postarali o legendární vaječinu, těm, kdo zajišťovali občerstvení a také těm, kteří jakkoliv přispěli k realizaci této nevšední akce, hlavně za jejich vstřícnost a ochotu! Doufáme, že se všem účastníkům program líbil a třeba si pro Vás příští rok zase něco náš tým nachystá…  :-)

 


                                                                                                                        Ondra Bartoň

 

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA V ZÁBŘEHU


V době postní se náš děkanát opět sešel na duchovní obnově v Zábřehu. Začali jsme ji již tradičně v kostele svatého Bartoloměje mší svatou a ztišením srdcí při adoraci. Poté jsme se přesunuli do Katolického domu, kde jsme společně něco dobrého pojedli a zahráli si spolu seznamovací hry. Po vzájemném sblížení jsme shlédli velmi dobrý a emotivně založený film Most, o kterém jsme si dále povídali v debatních skupinkách. Druhého dne byla v programu přednáška otce Pavla Stušky o vztazích k Bohu a k lidem kolem nás. Mluvilo se i o partnerských vztazích. Nejen že jsme se při tom ze srdce zasmáli, ale odnesli jsme si s sebou domů i užitečné rady do života. Naši dvoudenní postní obnovu jsme zakončili křížovou cestou, při které jsme nesli dřevěný kříž s nalepenými lístečky, kde každý z nás napsal prosby, za něž Boha při křížové cestě prosil. Bylo krásné prožít společně tento víkend v přípravě na Velikonoce. Vidět se s kamarády, pobýt v přítomnosti Pána Boha, ztišit se a načerpat sílu na další cestu…
Fotky nalezneš k prohlédnutí i stažení na:

http://mladez-zabreh.rajce.idnes.cz/Postni_duchovni_obnova_2015/

                                                                                                                      

                                                                                                                        Ondra Bartoň

 

Arcidiecézní setkání mládeže

Papež Jan Pavel II. v roce 1985 prohlásil Květnou neděli za Den mládeže a doporučil biskupům, aby se ve svých diecézích setkávali s mladými. Proto se každý druhý rok v sobotu před Květnou nedělí koná Arcidiecézní setkání mládeže. Letos se akce uskutečnila 28. 3. 2015 ve Společenském domě v Prostějově a zúčastnilo se jí 1350 mladých křesťanů.
    Z Postřelmova nás jelo celkem 9. Někteří odjeli už v pátek, aby pomohli s organizací v Prostějově, a my ostatní jsme vyjeli v sobotu ráno a připojili jsme se k „Zábřežákům“. Ze Zábřehu nás jelo dohromady přes 40.
      Program začal v 10h, proběhlo představení děkanátů, svědectví, povzbuzení mladých otcem arcibiskupem Graubnerem a po obědě z vlastních zásob následovaly přednášky, ze kterých si každý mohl vybrat, na kterou chtěl jít. Setkání vyvrcholilo mší svatou na podiu společenského domu a já věřím, že všichni mladí, obdarovaní požehnanými růženci, odjížděli domů naplněni Duchem Svatým a příjemnou atmosférou strávenou mezi křesťany.

                                                                                                                      

                                                                                                                       Lucka B.

Don Bosko

V sobotu 31. 1. 2015 jsme si v liturgickém kalendáři připomněli památku Dona Boska. Na tento den si postřelmovská mládež připravila v kulturním domě pro děti program týkající se zmíněného světce. Akce začala po 14. hodině společným vyráběním velkého barevného srdce, kterého se také zúčastnili hosté – kněží P. Vladimír Jahn, místní duchovní správce, a P. Petr Káňa, který za námi přijel ze Šumperka. Poté se dětem představil sám Don Bosko a přiblížil jim důležité momenty a události svého života. Nechyběla ani hravá část programu. Děti plnily různé úkoly na stanovištích, za které dostaly odměnu. Následovalo „témátko“ P. Káni mimo jiné i o Boží existenci ve věcech okolo nás. Po svačině od firmy „Co kdo dá“ jsme odbočili na chvíli od tématu odpoledne a zúčastnění mohli zhlédnout úsměvnou scénku, která se týkala komentování mistrovství světa v ledním hokeji. Ke konci programu ještě všichni zhlédli videoupoutávku na každoroční prázdninový tábor VOR. Poté jsme se již se všemi rozloučili.
Akce se zúčastnilo 12 dětí a 9 organizátorů.

Věříme, že se všem toto odpoledne líbilo, a už se těšíme na další společně strávené akce.
  Fotky zde: http://farnimladez.rajce.idnes.cz/Don_Bosko_31._1._2015/

 

                                                                                                                       Lucka B.

Mikulášská nadílka


Dne 7.12. 2014, v neděli odpoledne, se v Postřelmovském kostele sv. Matouše uskutečnila Mikulášská besídka. Od začátku besídky byl pro děti nachystán zajímavý program, kterým je provedly Lucka Matějčková a Martina Bartoňová. Děj letošní divadelní scénky se točil okolo toho, že zlo v životě musíme umět rozpoznat a bránit se mu. Také jsme viděli, že účinnou  obranou je nám modlitba a velkými pomocníky jsou nám andělé strážní. Po tomto programu přišel do kostela také svatý Mikuláš s anděly, kteří dětem přinesli dárečky. Akce se vydařila, doufáme, že se dětem líbila a třeba k nám zase za rok svatý Mikuláš zavítá. smiley

                                                                                                                      

                                                                                                                       Ondra Bartoň

Silvestrovský ohňostroj
 

V neděli 23.11. 2014 se v Potřelmově uskutečnila akce, na kterou byla zvána mládež z naší farnosti. Na programu bylo loučení s Církevním rokem 2014 zaměřeným na RODINU. Návštěvníky akce čekal program v podobě promítání, modlitby, vtipné scénky a napínavých her. Nechybělo občerstvení ani suprová atmosféra. Večer vyvrcholil odpálením dlouho očekávaného ohňostroje, který celou akci zakončil. Ohňostroj se všem líbil, a tak doufejme, že se příští rok zase sejdeme v tak hojném počtu, jako letos.   smiley

                                                                                                                       

                                                                                                                         Ondra Bartoň

Drakiáda 2014
 

V sobotu odpoledne (den před svátkem sv. Václava) se uskutečnila farní drakiáda. Tentokrát jsme se sešli v 15:30 u fary. Jelikož tradiční místo konání drakiády bylo oseto kukuřicí, museli jsme se tedy odebrat na náhradní letiště. Tím byly louky za sídlištěm Závořická. Tam nás čekaly ideální podmínky: suchá tráva, sluníčko a vítr! Létání bylo zahájeno v 15:45 a vítr vál bez přestání do půl páté. Draci a jejich obsluhy se snažili a dopadlo to takto: nejvýše létajícího draka měli Nezbedovi, nejkrásnějšího draka Kordasovi a nejvytrvalejší drak patřil Viktorinům, ale určitě vyhráli všichni účastníci, neboť se drakiáda velice vydařila. Na závěr jsme se všichni vyfotili a každý účastník dostal pamětní kartičku a sladkou odměnu. Sešlo se 22 lidiček a 10 draků.                                   

                                                                                                                         

                                                                                                                          Stanislav Grau

PoVORko 2014

image

          Ve dnech 24. – 26. října se na faře konala akce s názvem     PoVORko,   která navazovala na srpnový tábor VOR v Oskavě.     Hlavním      tématem  bylo středověké období, konkrétně patnácté     století  plné anglicko-   francouzských válek a bojů. Děj se točil kolem     postavy Johanky z Arku.

           Pátek
         
Program začal v cca 19 hodin po mši svaté společnou večeří ve   farní   knihovně, kde se dětem pomalu nastínila doba středověku.  Někteří   z    pořadatelů se zúčastnili přípravy na biřmování, proto se   zatím dětem   věnovali ti pořadatelé, kteří už svátost biřmování v   minulosti přijali.   Každý z účastníků dostal zapálenou čajovou svíci,    která symbolizovala   jejich život. Děti si uvědomily, jak snadné bylo v   době středověku o   něj přijít (a pár z nich se to i podařilo – když jsme se přesouvali z knihovny do skautské klubovny, svíčka některým po cestě zhasla).
          Ve skautské klubovně na děti čekal tvůrčí program. Děti od počátku akce představovaly francouzské a pořadatelé anglické vojsko. Nejprve vyráběly z rukavic a papíru tzv. „mapety“. Navzájem pak pomocí mapet představily své francouzské jméno a původ. Nato do klubovny vtrhli angličtí vojáci, kteří všem životy v podobě hořících svíček sfoukli. Ještě jednou bylo dětem připomenuto, jak snadné bylo v středověkých dobách ztratit život. Proto bylo potřeba vyrobit papírové štíty na obranu proti anglické armádě. Fantazii se při výrobě meze nekladly a barevných variant i tvarů bylo dost.
           Mezitím se vrátili z přípravy ostatní pořadatelé a program se mohl rozjet „ve velkém“. Všichni se přesunuli do horní učebny, kde měl jeden z pořadatelů nachystanou aktivitu pro ostatní organizátory. Vymyslel si na ně různá povolání, o kterých opravdu málokdo tuší, že provozují jako své vedlejší příjmy a museli je pomocí improvizace představit (např. popelář, atletka, voják, manekýn atd.). Poté následovalo za pomocí moderní techniky vzpomínání na tábor v Oskavě – promítání fotek a videí.
           Páteční den jsme zakončili společnou modlitbou; po ní přišla řada na večerní hygienu a spánek.

             Sobota
            Den začal budíčkem v 7:30 hodin. Při snídani se děti ocitly ve francouzském městě Chinon. Představily se jim dvě stěžejní postavy – dauphin (který bude posléze korunován na francouzského krále) a Johanka z Arku. Dauphina navštívila neznámá dívka – Johanka, která mu přinesla poselství od Boha. To hovořilo o jeho korunovaci a o vítězství francouzského vojska a vyhnání toho anglického z území Francie. Johance nějaký čas trvalo, než dauphina přesvědčila o svém poslání. Ten nechal Johanku projít zkouškou, na základě které jí nakonec uvěřil.
          Jelikož se jednalo o farní akci, nesměl chybět duchovní program. Díky nepřízni počasí jsme museli upustit od původního plánu plného venkovních aktivit a slovo dostal alternativní plán. V 9:18 hodin jsme všichni vyrazili do Šumperka, kde se ve Vlastivědném muzeu konala výstava madon. Ty zapůjčili jak soukromí sběratelé či samotní autoři, tak okolní farnosti i muzeum samotné. Vystavené exponáty zahrnovaly období od gotiky po 21. století. Po prohlídce jsme navštívili středověké jádro Šumperka a výlet završila návštěva čajovny u radnice.
          Po příjezdu na faru čekal na poutníky oběd, který připravil Pepa Grau a tímto mu za něj děkujeme. Po něm následovaly společenské hry a tzv. „témátko“, což je krátký úryvek z Písma svatého, doplněný rytmickými písničkami, a jeho výklad se zamyšlením a případnými vlastními podněty. Tentokrát pořadatelé vybrali úryvek z knihy Sírachovec. Hned poté děti navštívila Johanka v brnění se špatnou zprávou, že je obléháno město Orléans anglickými vojsky. Bylo proto potřeba do tohoto města dodat potraviny pro francouzské vojáky a pomoct jim Orléans ubránit. Proto se Johanka rozhodla navštívit se všemi farní kostel a setrvat zde v krátké adoraci. Tu hudebně doprovodil královský nástroj a všichni si k přípravě k boji zazpívali „Bůh je síla má“ a „Můj Bůh je můj štít“. Adoraci následně zakončila skladba „Hallelujah“ od kanadského hudebníka Leonarda Cohena.
            Po návratu z kostela dostala slovo venkovní hra. Ta spočívala ve výše zmíněném dodání potravin a obraně města Orléans. Členové francouzské armády museli přes farní zahradu a dvůr přenést potraviny v podobě různobarevných papírků až do učebny, která symbolizovala město. Zároveň se museli bránit vyrobenými štíty napadání anglických vojáků, kteří na Francouze útočili papírovými koulemi. V případě zásahu musely papírek odevzdat úspěšnému střelci. Nakonec se však dětem podařilo donutit anglické vojáky k ústupu a úspěšně dopravit všechny potraviny do Orléansu. Hlavní velitel francouzské armády Jean de Dunois jim nato vřele poděkoval za statečnost a odvahu.

image      Po vyčerpávajícím boji přišla ke slovu modlitba a zasloužená   večeře  v knihovně. Hlavní chody tvořily mimo jiné toasty    a sýroví  šneci      (typické francouzské jídlo smiley). Po cestě ze Šumperka    jsme   posbírali větší množství kaštanů, které se následně použily na    odreagování se od bojů – tvoření různých předmětů, zvířátek a    postaviček právě z kaštanů a jiných přírodních materiálů. Venku se    pomalu setmělo; a to byl čas na večerní hru.
          Děj se přesunul na jiné místo – z města Orléans do okolí města Remeš, kde měl být dauphin korunován na francouzského krále. Po tvoření vtrhli do knihovny příslušníci anglické armády a donutili ty francouzské opustit Remeš. K navození středověké chmurné atmosféry na faře zhasla všechna elektrická světla; pořadatelé rozmístili a použili k osvětlení fary i dvora pouze čajové svíčky, které vyznačovaly cestu do města Remeš. Děti se však nedaly zastrašit a vymyslely s Johankou plán, jak se dostat za dauphinem, kterého Angličané zajali. Každé dítě dostalo papírek, který symbolizoval jeho život. Na různých místech na faře se nacházeli angličtí vojáci. Děti měly za úkol projít celou cestu podél svíček do učebny, aniž by si Angličané všimli jejich pohybu. Pokud se tak stalo, vojáci Anglie jim sebrali papírek a děti se musely vrátit na začátek cesty (z farního dvora) pro nový. Nakonec se všem i tento úkol podařilo splnit a společně se všichni ocitli v katedrále v Remeši. Zde byl dauphin slavnostně korunován na francouzského krále Karla VII. Při korunovaci a slavnostním slibu mu po boku stála Johanka se svou korouhví.                                                                                        

imageNato oba společně z katedrály za slavnostního pokřiku „Vive le roi! Noël! Ať žije král Karel VII.!“ odešli.
           Večer se chýlil ke konci. Následoval zpěv rytmických písniček a poděkování Pánovi za společenství, které všichni spolu vytvořili a které bylo doplněno, chválami, díky a prosbami. Uprostřed učebny hořel velký kříž sestavený z čajových svíček. A tak se přiblížila opět doba večerní hygieny a zaslouženého odpočinku.

image          Neděle
         Abychom nevyváděli z kontextu dějinné události, bylo dětem u   snídaně sděleno, že Johanka byla nakonec označená za kacířku a 30.   května 1431 upálena. Po snídani přišlo ke slovu velký úklid fary. Jak   jinak ale zakončit farní akci než mší svatou? Na tu se zúčastněné   strany vydaly v 11 hodin.
         Jsme přesvědčeni, že se dětem malý exkurz do středověku líbil   a že  budeme mít všichni na co vzpomínat. Závěrem už snad jen něco málo ze statistiky: celkově se akce „PoVORko“ zúčastnilo 12 pořadatelů a 7 dětí.
           Fotografie z celé akce najdete zde.

 

                                                                                                                             Lucka a Robert

VOR

„VOR“ je zkratka pro výjimečný Ohromně riskantní týden s Bohem. Byl vymyšlen a naplánován, jako zbrusu nový křesťanský letní tábor pro děti ve věku od 6 do 15 let. Nyní bychom vám ten letošní chtěli trochu představit: Letošní ročník VORu se udál vůbec poprvé a to na faře v Oskavě a byl tak trochu experimentální, jestli vůbec bude o tuto akci zájem. Nakonec se VOR nesmírně vydařil a to nám dokazují i četné pozitivní ohlasy ze všech stran. A to nás podpořilo a dodalo nám to chuť jít do toho příští rok zase naplno! Letošní VOR byl ovšem docela náročný na přípravu a celkovou organizaci, ale díky našemu schopnému týmu dvanácti vedoucích se všechno v pohodě zvládlo. Letos byl program na téma CESTOVÁNÍ ČASEM. Ve středu v podvečer jsme se ocitli u jedné nám přátelsky nakloněné pravěké tlupy, která nás seznámila s vyráběním zbraní a nářadí. S drcením mouky a výrobou pravěkého umění. Ale také s pravěkým lovem mamuta či bojem s lidojedy. Nechyběl ani večerní tanec kolem ohně, který byl založen na naši počest, a také večerní program. Ve čtvrtek ráno jsme se všichni probudili na středověkém hradě Nothingemu, kde jsme se
seznámili s Robinem Hoodem. Ten nám vysvětlil, že král Richard odjel s křižáky do Svaté země a trůn po něm převzal zlý místní šlechtic Sheriff, který utiskoval poddané. Rozhodli jsme se království zachránit a pod vedením Robina Hooda jsme šlechtice zahnali a jeho armádu rozprášili. Ve čtvrtek odpoledne jsme se dostali na severoamerické prérie, kde jsme byli svědky toho, jak proradní banditi prodali kmeni Siuxů Ohnivou vodu a činili jim další potíže, aby kmen vyhladověl. Ale s pomocí náčelníka Sedícího Býka, šamana Kulhajícího Pařáta a indiánky Jasné Hvězdy se nám podařilo bandity zneškodnit, ulovit pár bizonů a obnovit na prériích pořádek a mír. V noci jsme zavítali do roku 1890, do tehdejšího Londýna, kde se v noci stal únos místní bankéřky. Tento případ nám přišel pomoci vyřešit i slavný detektiv Sherlock Holmes a jeho parťák doktor Watson. Případ to byl hodně zapeklitý, protože nám to zabralo celý pátek a navíc bylo hned pět podezřelých. Ale díky jejich zkušeným radám a našemu detektivnímu hledáčku se podařilo únosce zatknout při předávání výkupného a policejní eskorta je oba odvezla za mříže dýchat čtverečkovaný vzduch. A pak už jsme jen všichni zavítali
do Londýnského CASINA oslavit všechny naše úspěchy. Na VORu byl zařazen i duchovní program ve formě modliteb, témátek čtyř evangelistů, každodenní adorace a také mše svaté, kterou nám přijel osobně zajistit otec Vladimír Jahn, za což ještě jednou děkujeme! A v sobotu odpoledne naše putování časem skončilo. Velké díky patří také Pepovi Grauovi za to, že se postaral, abychom neviděli hlady dvakrát. A hlavním vedoucím Vlaďce Grauové a Standovi Grauovi za technické zázemí a celkovou organizaci akce. Na fotky a videa se můžete podívat na farním webu: http://www.farnost-postrelmov.wbs.cz/Pro-mlade.html No a nám nezbývá, než říci jediné: NA POTÁBORKU NEBO ZASE ZA ROK…

                                                                                                                             

                                                                                                                             Lucka a Ondra

Velehrad - Dny lidí dobré vůle 4.-5.7. 2014

Letos v červenci se již potřetí zúčastnila mládež z farnosti akce na Velehradě s názvem Dny lidí dobré vůle.
Dohromady nás jelo 18. V pátek odpoledne jsme přijeli do Starého města a odtud jsme se vydali pěšky na Velehrad. V 19:30 začal před bazilikou koncert Večer lidí dobré vůle, kde tradičně vystoupil Jiří Pavlica s Hradišťanem, a také Václav Neckář nebo pěvecký sbor z africké Zambie. Po koncertu si každý přišel na své-nedaleko baziliky byly stánky a pouťové atrakce. V 23:30 se někteří také zúčastnili noční bohoslužby a poté jsme se již všichni odebrali na nedalekou zahradu sester sv. Cyrila a Metoděje, kde jsme přespali. Ráno nás probudil déšť, protože jsme spali pod širákem, na dobré náladě, která panovala po celou dobu nám to ale neubralo a po snídani z vlastních zásob a výborném čaji od sestřiček jsme šli na slavnostní mši svatou, při níž byl hlavním celebrantem olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner. Po mši už jsme jen naposled obešli stánky a pomalu odcházeli na autobus.

Všem zúčastněným bych chtěla poděkovat za super atmosféru. Akce se zdařila po všech stránkách a už se těšíme na příští rok smiley.

                                                                                                                                    

                                                                                                                                      Lucka B.

Závěrečné spolčo

Škola skončila a s ní i školní rok a prázdniny už nám klepou na dveře. A tak jsme se museli také na dva měsíce rozloučit s postřelmovským spolčem. A proto jsme se všichni členové sešli naposledy v tomto školním roce v sobotu 28. června na faře v Postřelmově. V první půlhodince jsme si promítli pár fotek a všichni jsme společně zavzpomínali na akce, které jsme v rámci spolča tento rok zažili. A bylo toho opravdu hodně. Po krátké pauze jsme šli do kostela na adoraci s kytarou, kde jsme Boha chválili, děkovali mu za uplynulý školní rok a prosili za zdárné prožití prázdnin. Pak jsme se přesunuli na farskou zahradu, kde byl menší táboráček, něco málo z her, ale hlavně hodně srandy. Uběhlo to jako voda a už jsme se loučili s přáním pěkných prázdnin, neboť se zanedlouho rozjedeme po dovolených a nejrůznějších táborech. Útěchou nám bylo, že za týden vyrazíme všichni společně na akci Velehradských Dnů lidí dobré vůle, ale o tom si povíme až příště...

                                                                                                                                   

                                                                                                                             Ondra Bartoň

Svatodušní táborák

V neděli 8. Června na slavnost seslání ducha svatého se v Postřelmově na farské zahradě uskutečnil již tradiční Svatodušní táborák. Letos se organizace ujala postřelmovská mládež a pojala to trochu jinak. Každého návštěvníka letošního ročníku totiž čekal doprovodný program, který ho měl vtáhnout do televizního prostředí. Svatodušním pořadem nás provedli moderátoři Dušan Frajer a Martin Švihák z televize STROM. V prvním televizním vstupu nám moderátoři objasnili, jak borci z televizního štábu natáčeli film TENKRÁT NA ZÁPADĚ. Také nám přinesli krátké zprávy ze sportu a drobné poznatky o počasí. Po pauze následoval druhý televizní vstup, ve kterém si moderátoři posvítili na všeobecné znalosti pana Pražáka a pana Hanáka, které pak prověřili v televizní show CHYTRÝ BLÁZEN! A po krátké komerční přestávce nám moderátoři představili ve třetím televizním vstupu desítku nejoblíbenějších večerníčkovských postaviček, které kdy měli tu čest prohánět se po filmovém plátně. Pro děti byla také připravena pokladovka, která je zavedla po dobrodružných stopách starého farního pokladu. Touto cestou bychom také chtěli poděkovat všem, kdo darovali pohoštění, kdo se snažili zajistit občerstvení, těm, kteří se postarali o legendární vaječinu a také těm, kteří jakkoliv přispěli k realizaci této nevšední akce, hlavně za jejich vstřícnost a ochotu! Doufáme, že se všem účastníkům program líbil, a třeba zase někdy…

                                                                                                                                   

                                                                                                                             Ondra Bartoň

Ruda nad Moravou

Farnost Postřelmov tentokrát spojila síly s farností Ruda nad Moravou a Postřelmovští mládežníci přijali pozvání do Rudy na faru. Témat na tomto velkém společenství bylo hned několik: Chci pozitivně hodnotit druhé, Vyslovit uznání, Pochválit, Zamyšlení nad biblickými texty a nebo jsme také hledali odpovědi na otázky týkající se víry. Na návštěvu přijel taky P. Petr Káňa, Šumperský kaplan pro mládež. Tyto setkání se uskutečnily vždy jednou za měsíc od ledna do března a to od 13 do 16 hodin. Nakonec toto všechno vyvrcholilo v pěší pouť na Horu Matky Boží v Králíkách v sobotu 3. května. Všechno se to uskutečnilo pod taktovkou Otce Michala Krajewskeho a Sester zdislávek: Bernadetty a Terezie.

                                                                                                                                   

                                                                                                                             Ondra Bartoň

Praha křesťan tour

První víkend v dubnu tedy 4.-6. 4. 2014 se uskutečnil jarní Čundr do Prahy. Z Postřelmovské farnosti se ho zúčastnilo 15 mládežníků. Odjížděli jsme ze Zábřeha vlakem v 16:18 směr Praha hl. nádraží. Po příjezdu jsme se setkali s Hankou Poislovou, která nás ubytovala v kláštěře u sester v Karlíně. Páteční program začínal večeří, při které jsme se naučili suprový pokřik (akorát jsme museli změnit refrén z původního "Ale-ale-luja" na "Dáme buchtu dáme", protože byla postní doba :-) viz video a fotky zde) a pak nás čekal menší florbalový zápas a po něm následoval duchovní večer v podobě témátka. Po něm ti, co byli unavení šli spát a ti, co překypovali energií se na závěr podívali na film. V sobotu jsme si udělali menší výlet na Vyšehrad a do jeho okolí. Po vydatném obědě jsme navštívili hvězdárnu M. F. Štefánika na Petříně, kterou nám zpestřila pěkná procházka ve formě pěšího výšlapu na Petřínskou rozhlednu. V podvečerních hodinách jsme si udělali procházku historickou částí Prahy a skončili ve velkém nákupním centru, kde si všichni dozajista přišli na své. Pro ty, kteří po sobotním dni překypovali elánem následoval ještě večerní program na ztišení, rozhovor s Bohem a modlitba. V neděli jsme navštívili rytmickou mši svatou s mládeží v Selesiánském kostele, kde to schola jak se říká-pořádně rozjela. A pak už jen úklid kláštera a tradááá domů. Po celou dobu akce byla super atmosféra. Děkujeme všem zúčastněným. Doufáme, že to bylo dobré produktivní setkání a třeba zase někdy nashledanou.
Také bychom chtěli poděkovat hlavním organizátorům Vlaďce Grauové a Standovi Grauovi za to, že si vzali zařizování a organizaci na sebe, a také za odvahu, že se rozhodli vydat se s pořádnou partou děcek až do Prahy. A samozřejmě děkujeme Hance Poislové, že nám zajistila ubytování a veškeré potřebné zázemí. DĚKUJEME.

                                                                                                                                   

                                                                                                                             Ondra Bartoň

Děkanátní setkání mládeže ZÁBŘEH 2014

Ve dnech 11.-12. dubna se uskutečnilo v Zábřehu děkanátní setkání mládeže. Postřelmovskou farnost jelo reprezentovat 5 zástupců: Ondra Bartoň, Lucka Bibrlová, Honza Kuruc, Tomáš Panovský a Lucka Matějčková. Setkání začalo v pátek v 18:00 mládežnickou mší svatou v kostele sv. Bartoloměje. Po mši následovala hodinová adorace za vnitřní uzdravení, a poté jsme se přesunuli do Katolického domu. Zde byla pro účastníky přichystaná večeře. Protože jsme se někteří viděli poprvé, zahráli jsme si seznamovací a jiné hry. Večer byl zakončen divadelní scénkou Jonáš. Sobotní budíček ráno odstartovalo kytarové trio, pak snídaně a konečně dlouho očekávaný příjezd sestry Immaculaty Konvalikové, která si připravila přednášku na téma: CESTA ZE ZÁVISLOTI - EXISTUJE NADĚJE. Po přednášce následovala hra na protažení a to-Lidské člověče nezlob se!, které sklidilo všeobecný úspěch. Následovala druhá přednáška = svědectví o víře od Zuzky Hradecké. Po obědě pro nás animátoři zábřežského děkanátu měli další zábavný program ve formě her. Celé setkání bylo zakončeno křížovou cestou v 15:00.
Setkání se zúčastnilo přes 40 lidí. Určitě to byl parádní víkend, všem vřele doporučujeme a snad se za dva roky naše řady ještě rozrostou.
Fotky najdete zde.

                                                                                                                                   

                                                                                                                             Ondra Bartoň

Don Bosco 9.2.2014

V neděli 9.2.2014 v kulturním domě proběhlo hravé odpoledne s Donem Boscem, které si pro děti připravili mladí z postřelmovské farnosti. Této akce se zúčastnilo 13 dětí.
Na začátku si každý obtiskl svoji ruku na plakát s portrétem Dona Bosca. Po zahájení moderátoři Jitka Panovská a Ondra Bartoň vysvětlili dětem hru, při které děti po skupinkách chodily po stanovištích s úkoly-seznamovaly se mezi sebou, skládaly obrázky s Donem Boscem, něco si o tomto světci přečetly, vymýšlely básničky (ty si můžete přečíst ve farní učebně náboženství, kde také visí zmiňovaný plakát s Donem Boscem) a také musely projít překážkovou dráhou. Poté na děti čekalo vytváření s tématem "Co tě charakterizuje" (výtvory jsou též ve farní učebně). Po malé svačince si děti prohlédly video z prázdninového putování, které vytvořil Tomáš Panovský (ke stáhnutí zde), a krátký film. Nakonec si děti zahrály několik her a poslední tečkou bylo focení s paní Hrachovinovou, která nám umožnila a zajistila zázemí v KD, za což jí moc děkujeme.
Na závěr bych chtěla také poděkovat všem účastníkům i těm, kteří se podíleli na přípravě tohoto odpoledne za vytvoření nádherné atmosféry s patronem mládeže Donem Boscem.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Lucka B.

Mikulášská nadílka 8.12.2013

Dne 8.12.2013 se v Postřelmovském kostele sv. Matouše uskutečnila Mikulášská besídka. Konala se v neděli odpoledne a úspěšně navázala na chození Mikuláše, andělů a čertů po Postřelmově. Od začátku besídky byl pro děti nachystán zajímavý program, kterým je provedly Jitka Panovská a Martina Bartoňová. Děti si tak mohly připomenout formou divadelní scénky příběh spravedlivého Noeho, kterého Bůh zachránil před potopou. Po tomto programu přišel do kostela také svatý Mikuláš s anděli, kteří dětem přinesli dárečky. Akce se vydařila, doufáme, že se dětem líbila a třeba k nám zase za rok svatý Mikuláš zavítá. smiley

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Ondra Bartoň

Silvestrovský ohňostroj 29.11.2013

V pátek 29.11.2013 se v Potřelmově uskutečnila akce, na kterou byla zvána mládež i dospělí z naší farnosti. Na programu bylo loučení s Církevním rokem 2013 zaměřeným na svátost eucharistie. Začínalo se mší svatou v místním kostele, kterou sloužil otec Vladimír Jahn. Po mši se všichni zúčastnění přesunuli na faru, kde bylo malé posezení s občerstvením. A pak následovalo krásné vyvrcholení večera ve formě ohňostroje, jehož odpalu se ujali Karel Drlík, Ondra a David Bartoňovi. Ohňostroj se všem líbil, a tak doufejme, že se příští rok zase sejdeme v tak hojném počtu, jako letos.

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                              Ondra Bartoň

Víkendové potáborko 22.11-24.11.2013

O víkendu 22.11.- 24.11.2013 na faře v Postřelmově proběhla akce s názvem Po stopách letošního léta aneb vzpomínka na letní putování s oslavou Silvestra, které se zúčastnilo celkem 20 mladých křesťanů z postřelmovské farnosti.

V pátek jsme zahájili program večeří v 19 hodin. Poté si děti zahrály seznamovací hry a Ondra Bartoň povzbudil děti ve víře témátkem „Stálost ve víře“ (na témátko se můžete podívat v rubrice Pro mladé). Na následné promítání fotek z letního putování s Cyrilem a Metodějem se děti těšily už od večeře. Poté už následovala modlitba a písnička na dobrou noc.
V sobotu ráno se dětem při snídani představil svatý Prokop, který představoval nástupce věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Na sobotní den byl naplánovaný výlet do muzea v Zábřehu, kde si všichni užili spousty zábavy a legrace, zvláště při tom, když jsme se dozvěděli, že si můžeme vypůjčit meč, přilbu a středověké oblečení. Na fotkách si můžete prohlédnout, jak  např. Markétka pasuje Vojtu na rytíře, nebo jak Ondra “popravuje“ Davida smiley. V muzeu jsme si také zahráli turnaj v sestřelování rytířů. Vítězem se stala Markétka, která vyhrála hned první dvě kola! To byl však teprve začátek našeho výletu. Z muzea jsme se pěšky vydali na Skalku za Lesnicí, kde jsme si opekli klobásy. Po jídle na děti čekala bojová hra. Úkolem bylo pochytat lapky, kteří okradli žebráka a sebrat jim životy v podobě růžových fáborků připevněných na bundách. Aby to děti neměly tak jednoduché, dostaly žluté fáborky na zápěstí a když jim je lapkové strhli, museli si přijít pro další. Po chvíli se dětem podařilo lapky “zneškodnit“, a tak jsme se unavení ale plni dojmů vraceli na faru. Barča si na sobotní odpoledne pro děti připravila tvoření z přírodních materiálů a každý si podle své fantazie vytvořil nějaký obrázek nebo znamení na plátek dřeva. Mezitím už ti starší šli připravovat do učebny vše na oslavu církevního Silvestra. Ještě před diskotékou každý dostal těsto a mohli jsme si tak podle chutě připravit pizzu na večeři. Při tom se dětem představili další nástupci slovanských věrozvěstů svatá Ludmila a svatý Václav. Na faře se také objevil žebrák, kterého děti na Skalce osvobodily a přinesl jim zaslouženou odměnu. Poté už se děti přesunuly nahoru do učebny a zahrály si plno her, z nichž děti nejvíce bavila elektrika. Posledním z patronů České republiky se dětem představila svatá Anežka. K večeři jsme měli zmíněné pizzy a večerní zábava pokračovala hrou tanec s balónky. Vítěznou dvojicí se stala Maruška s Nelčou. Chvíli před půlnočním přípitkem zazněla píseň Královské reggae v podání balónkového orchestru.. smiley. Po tomto “pištivém vystoupení“ jsme si docela oddychli, protože nám moc nechybělo k porušení pravidel nočního klidu smileysmileysmiley. Poté už jsme začali odpočítávat a připili jsme si na začátek nového církevního roku věnovaný rodinám. Večer se chýlil ke konci a tak jsme se pomalu začali umývat a sáčkovat do spacáků smiley. Následovala večerní modlitba, písničky a ukolébavka, kterou dětem zahráli na kytaru Lucka s Ondrou.
V neděli ráno si děti sbalily věci a po snídani jsme šli na mši svatou.
Mší svatou jsme zároveň ukončili tento krásně prožitý víkend, plný zábavy, překvapení ale také duchovního povzbuzení.
Doufám, že se dětem toto společenství mezi kamarády líbilo, my starší jsme si ho báječně užívali a už se těšíme na další akce.

 

                                                                                                                                     Lucka B.


Drakiáda 13.10.2013

V neděli 13.10.2013 se jako každý rok pod vedením Standy Graua konala drakiáda. Díky krásnému počasí si mnoho dětí s rodiči přišlo užít tyto podzimní radovánky. Draci se ze začátku vesele proháněli po obloze, zanedlouho však vítr rozfoukal mraky a drakům už se moc létat nechtělo. Akci jsme si i tak užili a už se těšíme na příští rok. Fotky si můžete prohlédnout zde.

 

Putování s C a M 1.-3.8. 2013

O prázdninách 1.-3. 8. 2013 proběhl Putovní tábor s Cyrilem a Metodějem, kterého se zúčastnilo 12 dětí s mládeží naší farnosti.
První den děti navštívily Sv. Kopeček v Olomouci a připomněly si důležité události týkající se věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Po cestě do Chropyně, kde nás očekával otec Jiří Putala, jsme lesní cestou došli na Kartouzku-zříceninu kláštera mnišského řádu kartuziánů. Děti dostaly za úkol najít a rozluštit zašifrovanou zprávu od Cyrila a Metoděje napsanou v hlaholici. Jak se jim to podařilo a co jim Apoštolové Slovanů vzkázali si můžete prohlédnout ve fotogalerii. V noci čekalo na děti dobrodružství v podobě stezky odvahy s vysvobozením Cyrila a Metoděje.
Druhý den probíhal v duchu poznávání Chropyně, děti byly rozděleny do skupinek a každá měla za úkol zjistit od místních obyvatel co nejvíce informací o pověstech, např. král Ječmínek, Železné vejce…
Po obědě si každý vyzkoušel práci s keramickou hlínou pod vedením Vlaďky Grauové, která se postarala o organizaci celého tábora, za což jí patří velký dík. Další dík patří Pepovi Grauovi, který se po celou dobu putovního tábora staral o naše žaludky a mlsné jazýčky smiley.
Následná mše svatá s otcem Jiřím probudila ve starších z nás vzpomínky na dobu, kdy působil v naší farnosti.
Večer si děti na trička vytvořily svoje stopy, které symbolizovaly letošní akci s názvem Putování po stopách Cyrila a Metoděje. V sobotu jsme odjeli na Svatý Hostýn, zúčastnili jsme se mše a na závěr tohoto putování se děti vydaly hledat poklad. Po cestě na vlak jsme využili hostýnský pramen, který nás v horkém dni příjemně osvěžil. Ve vlaku si děti rozdělily poklad a plni dojmů a zážitků se vítali s rodiči na nádraží.
Tato akce se díky krásnému počasí a vynikající náladě vydařila a věříme, že se děti příštích táborů opět rády zúčastní.

 

Velehrad 4.-5.7. 2013

Ve dnech 4. – 5. července se na Velehradě uskutečnily tradiční Dny lidí dobré vůle. Letošní čtrnáctý ročník byl zcela ojedinělý a výjimečný. Právě na Velehradě totiž vyvrcholily oslavy 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Dvoudenních oslav se zúčastnilo téměř 80 tisíc návštěvníků a poutníků nejen z České republiky, mezi kterými nechyběla ani mládež z naší farnosti. Večer jsme se zúčastnili koncertu Večer lidí dobré vůle, zahájený hromadným vypouštěním balónků za doprovodu Velkomoravského chorálu v podání Jiřího Pavlici s Hradišťanem. Po koncertu jsme na chvíli navštívili baziliku a poté jsme se přesunuli na zahradu místních řeholních sestřiček. Na zahradě s krásným výhledem na baziliku jsme přespali a ráno jsme šli na tradiční poutní mši svatou, při níž byl hlavním celebrantem a kazatelem papežský legát kardinál Josip Bozanić, arcibiskup záhřebský, který všechny překvapil tím, že mši sloužil v českém jazyce. Po mši už jsme spěchali na vlak, který bychom nestihli, nebýt několika rychlých a obětavých duší smiley.
Po cestě domů jsme se shodli, že i letošní ročník se velice vydařil a už se těšíme na ten příští.
Fotky z akce zde.

 

Arcidiecézní setkání mládeže na Velehradě 23.3.2013

Na jaře 23.3.2013 proběhlo Arcidiecézní setkání mládeže, které se konalo na Velehradě. Zde se sešel hojný počet mladých, kteří přijeli z různých koutů olomoucké arcidiecéze včetně mládeže z naší farnosti. Sice nám po celou dobu pětikilometrové pěší pouti ze Starého Města vítr sfoukával jmenovky z kabátů ale cesta rychle ubíhala díky skvělé přípravě organizátorů, kteří nám v několika zastaveních přiblížili naše Biblické dějiny. Po příchodu na Velehrad proběhla katecheze s arcibiskupem Janem Graubnerem na téma: „Jděte, získejte za učedníky všechny národy.“ Poté následoval oběd a množství přednášek nebo koncerty. Celé setkání bylo zakončeno mší svatou. Během mše rozdávali kněží osobně každému účastníkovi kopii křížku nalezeného při vykopávkách z dob Velkomoravské říše. Letošní účast překonala minulé setkání, které se konalo na Sv. Kopečku v Olomouci. Na Velehradě se sešlo přes 1700 mladých křesťanů.
Fotografie z akce naleznete zde.

 

 

_____________________________________________________________________________________________________

TOPlist

 

TOPlist